Klassiska Byggvaror: Linolja och tjära - Prima Rå kallpressad linolja

Tjära
Arbetet utförs helst under sommarhalvåret. Underlaget skall vara torrt. Hög temperatur, kraftigt solsken underlättar arbetet och ger bättre resultat. Varm tjära med konstant temperatur (upp till max 70°C) ger ett bättre resultat. Dalbränd trätjära ger bättre ytskydd, torkar fortare och ger en mer motståndskraftig yta jämfört med ugnsbrända kvalitéer. En gammal bedömningsgrund för trätjära är högre kvalité ju ljusare den är.

Torktiden kan variera från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på tjärkvalité, yttre förutsättningar som temperatur, sol, vind, insugning och skikttjocklek.

Vanligtvis skall tjäran ej spädas. Undantag kan göras för första strykningen, då med sprit eller vegetabilisk terpentin, balsamterpentin. För bättre löslighet skall alltid några procent sprit tillsättas

ÅTGÅNG - Åtgången kan grovt beräknas efter följande: första strykningen på torrt, sugande underlag, dvs nytt torrt sågat trä, eller gammalt urlakat, ger 2-4 kvm per liter, andra strykningen 4-6 kvm per liter. Stor variation förekommer beroende av tjärkvalité, underlagets egenskaper, sågat, hyvlat, väderlek, arbetets utförande o.s.v.
Prima Rå kallpressad linolja

Prima Rå kallpressad linolja

Av högsta kvalitet.Extra ren och ljus, långtidslagrad. För all form av djuppenetrerande oljning, impregnering och grundning. Fyller och mättar trä. Vid utomhusbruk blanda med fördel med 50% balsamterpentin.Åtgång ca 6-12 m2/liter.


Impregnering av trä
Frågar du om råd i tio olika affärer får du säkert tio olika svar. Få av dem kan. Beviset är de enorma mängder billig "träolja" innehållande normalt 70% lacknafta (som flyktar till 100%) samt 30% olja. Vad tror du det är för kvalité på oljan som dessa tillverkare blandar med lacknaftan? Mängder av dagens "Äkta linolja" har absolut inte de egenskaperna som krävs för att vara bra som träbehandling. Stora mängder extraherad linolja importeras innehållande starka föroreningar som inte lämpar sig för träskydd. Äkta svensk kallpressad rå linolja är heller ingen garanti. Läs mer under linoljor så ser du att problemet inte är så enkelt som många tycks tro. Klart är att många faktorer påverkar kvalitén på den kallpressade linoljan.

Först och främst skall du använda rå linolja vars molekylstorlek är ca 100 gånger mindre jämfört med kokt linolja. Kvalitén på denna råa linolja har du svårt att bedöma så det säkraste är att du köper den av någon du litar på. Den skall lukta gott, vara svagt gyllengul (utan svag grön tendens i det gula), smaka gott, och vara lagrad om du skall vara säker på att få ett effektivt träskydd genom att mätta träet och därmed hindra vattenupptagning så att fukthalten hålls under 20%.

Den råa kallpressade linoljan bör blandas ut med balsamterpentin om den skall användas för träbehandling. Balsamterpentinen hjälper oljan att penetrera och framför allt oxidera - torka. Ju torrare träet är desto bättre kommer det att suga till sig oljan. Att mätta upp träet gör man lämpligast genom stryka vått-i-vått, dvs strykningar så länge träet suger. OBS! Det får inte ligga överflödig olja i små sjöar och skinntorka på ytan. Underlaget avgör grunderingen. Är det nytt trä eller gammalt? Fura eller gran, finsågat eller hyvlat? Tryckimpregnerat eller obehandlat, splintved eller kärnved? Skall ytan vara inoljad eller övermålas efter grundningen? Som du ser finns det en del att beakta. Livet är inte så lätt.

Kan du få tag i kådrikt kärnvirke - gör det! Detta virke har mycket större motståndskraft mot väder och vind. Bygg sedan eller utforma konstruktionen så att träet lättare kan torka, exempelvis genom att förbättra luftgenomströmningen, vinklat, fasat, dropplister, mm. OBS! Tänk på att ändträ suger 20 gånger mer än flatsidorna.

Förpackning Pris/st
1 lit 85.00 kr
5 lit 325.00 kr

 Ditt namn  Din väns epost

Meddelandet innehåller länk till denna sida samt kort beskrivning av oss och länk till vår startsida.

Inga personuppgifter sparas.