Klassiska Byggvaror: Linolja och tjära - Dalbränd tjära

Tjära
Arbetet utförs helst under sommarhalvåret. Underlaget skall vara torrt. Hög temperatur, kraftigt solsken underlättar arbetet och ger bättre resultat. Varm tjära med konstant temperatur (upp till max 70°C) ger ett bättre resultat. Dalbränd trätjära ger bättre ytskydd, torkar fortare och ger en mer motståndskraftig yta jämfört med ugnsbrända kvalitéer. En gammal bedömningsgrund för trätjära är högre kvalité ju ljusare den är.

Torktiden kan variera från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på tjärkvalité, yttre förutsättningar som temperatur, sol, vind, insugning och skikttjocklek.

Vanligtvis skall tjäran ej spädas. Undantag kan göras för första strykningen, då med sprit eller vegetabilisk terpentin, balsamterpentin. För bättre löslighet skall alltid några procent sprit tillsättas

ÅTGÅNG - Åtgången kan grovt beräknas efter följande: första strykningen på torrt, sugande underlag, dvs nytt torrt sågat trä, eller gammalt urlakat, ger 2-4 kvm per liter, andra strykningen 4-6 kvm per liter. Stor variation förekommer beroende av tjärkvalité, underlagets egenskaper, sågat, hyvlat, väderlek, arbetets utförande o.s.v.
Dalbränd tjära

Dalbränd tjära

Svensk hanverksmässig dalbränd tjära för träskydd. Ljus.

Används främst till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak. På torrt, sugande underlag fordras normalt två strykningar. Åtgång första strykningen ca 2-4 m2/liter, andra ca 4-8 m2/liter. För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme

RÖDTJÄRA
1 - 2 delar rödfärgspigment.
8 delar dalbränd trätjära

Värm tjäran till max 60 grader och rör sedan ner rödfärgspigmentet. För att underlätta strykningen med rödtjära måste blandningen hållas varm under arbetets gång. Rödtjäran ska inte koka vilket kan göra att molekylstorleken ändras och tjärans inträngning i träet försämras. Stykningen ska göras under sommarmånaderna då det är torrt och varmt.

Rödtjära har genom tiderna nyttjats till spåntak, kyrkor och dess klockstaplar, portar och knutar. På Skansen är bland annat Seglora kyrka och Hällestadsstapeln strukna med rödtjära.

Källa: Skansen

Förpackning Pris/st
1 lit 200.00 kr
5 lit 675.00 kr

 Ditt namn  Din väns epost

Meddelandet innehåller länk till denna sida samt kort beskrivning av oss och länk till vår startsida.

Inga personuppgifter sparas.